fredag 16 april 2010

Äldreomsorg - Husdjur på äldreboenden?

Det här med husdjur på äldreboenden är fråga som det är svårt att förhålla sig till på ett enkelt sätt. Det är svårt att ha en entydig uppfattning. Själv vacklar för att inte säga velar jag i frågan. Kan inte bestämma mig för en hållning åt något håll. Är jag för eller mot? Ja, jag vet inte. Och inte har jag heller stött på någon bra och enkel uppfattning som skulle kunna hjälpa mig ur mitt indolenta läge.

Att det finns många fördelar med husdjur på äldreboendena är jag övertygad om. Men det finns också förhållanden som talat mot. Frågan är snarast – kan man bejaka fördelarna och bemästra nackdelarna och i så fall hur? Och på detta har jag inget svar.

Husdjur och äldre människor synes vara en bra friskbefrämjande kombination med dokumenterad hälsonytta. Djuren ger värme, sysselsättning, minnen, tröst, gemenskap med mera. Djuren ger därför liv och innehåll åt vardagen. Det gäller både ifråga om boenden med fysiska eller psykiska krämpor. Samhörigheten mellan den boende, personal och anhöriga stärks. Det finns något förenande att tala om i vardagen.

Men husdjur och människor är inte alltid en bra kombination. Det finns formella och hygieniska aspekter att beakta och många människor, unga som gamla, är allergiska mot pälsdjur. Djuren skall motioneras och någon skall ha det formella ansvaret att sörja för deras uppehälle.

På äldreboendena kan det finnas husdjur av (minst) fyra olika typer anledningar såsom när den enskilde vid inflyttning medför eget husdjur, när personal tar med sina husdjur som sällskapsdjur, när djur assisterar vid vård- och omsorgsinsatser eller när boendena skaffar egna husdjur. Traditionellt har bara assisterande djur accepterats på boendena. I övrigt har husdjuren varit i det närmaste bannlysta. Och detta har lett till svåra för att inte säga traumatiska separationer när den gamle inte fått ta med sig sitt husdjur till det nya boende, utan måste skiljas från sin högt avhållna kamrat.

Ibland har jag varit inne på tanken att djuracceptans skulle kunna vara en profilfråga för något boende och då skulle man från start sörja för att nackdelarna behärskas. De som jobbar eller flyttar dit måste tolerera och gilla djur. Men på något sätt skapas en onödig segregation i samhället. Tänk om en sådan lösning skulle tillämpas för övrigt i samhället. Bankkontor som accepterar djur - Likaså skattekontor, bibliotek eller systembolag. Känns inte riktigt OK. Nej, som sagt jag vet inte råd i denna fråga. Känner mig bara vilsen. Kanske det finns någon läsare som kan tillföra kunskap som lättar upp dimman!

5 kommentarer:

Anonym sa...

Hej, tänker precis som du, och jag vet varken ut eller in. Inte ens nämnden vill ta ställning. Man har överlåtit åt cheferna att at ställning i varje enskilt fall!

Hälsar erika p.

Sten sa...

Hej Erika, tack för din kommentar. Ja, det är inte lätt att ta ställning när det gäller husdjur på äldreboenden. Vi får hoppas på kommande opartiska utvärderingar!

Gunilla Arneström sa...

Husdjur är bra för alla! Varför nej till det ? Om man bor äldreboende så har man eget hyreskontrakt och får bestämma själv om även husdjuret skall flytta med.Däremot måste djuret ha en ansvarig person,mat , vatten och stimulans behövs och lite till.Det som är viktigast är att inte se alla hinder innan ,utan se på möjligheterna.Hundar ägs av personal för djuren måste ha en matte/husse annars mår de inte bra.Fåglar och andra djur kan vara gemensamma bara någon har ansvar för dom.Med tanke på allergi så brukar inte äldre vara allergiska som yngre.Hygienen ja den måste diskuteras först och underhållas. Jag välkommnar husdjur där jag är chef,har fungerat bra i alla år.förutom ibland då hyresgäster/anhöriga sagt att de varit rädda,givetvis respekteras det.,inga husdjur den våningen!Jag tycker att nämnden borde kunna ta ställning till en inriktning åt något håll.Något politiskt parti kan skriva motion till KF,så ärendet genomlyses ordentligt. Lycka till Erika !

Anonym sa...

Djurfrågan är mycket lättlöst.
Antingen har man allergisanerat boende, eller inte. På de boenden som inte är allergianpassade har man djurskötare anställd, som har ansvaret för djuren.

Plättlätt

Man måste tänka lite vidare och acceptera nya yrkesgrupper inom vården, om vården ska få lov att utvecklas

Sten sa...

Hej Gunilla och anonym (nr 2), kul med era kommentarer. Ni är båda anhängare av husdjur på äldreboenden och för detta tjänar ni respekt. Kanske problemet är så enkelt att lösa? Men jag är inte övertygad.

Nu skall ni inte uppfatta mig som motståndare utan som en som söker en rimlig och accepterad hållning. Om jag ser på samhället i stort verkar inställningen till djuracceptans efterhand ha snävats in. Det verkar tex inte vara helt lätt att ta med hundar på tåg och långfärdsbussar. Eller har jag fel?

Vi har en stor mängd allergiker som inte klarar av djuren och denna grupp måste i ökad utsträckning respekteras i samhället. Tillgänglighet gäller alla! Om jag är allergisk skall jag kunna hälsa på mormor utan att riskera problem med hälsan. Kan man tycka!