fredag 30 april 2010

Funktionsnedsättning - Alla måste få plats i arbetslivet

Många personer med funktionsnedsättningar står år efter år utanför arbetsmarknaden. Med allt vad detta för mig sig av negativ inverkan på liv och hälsa. De allra flesta vill arbeta bara man finge en chans. Trots samhällets alla löften och ansträngningar vill inte situationen ändra sig. Det är svårt att få ett jobb om man har en funktionsnedsättning. Och man kan inte påstå att de lokala arbetsförmedlingarna har varit framgångsrika i sina försök att ordna jobb eller praktikplatser. Resultaten verkar vara lika nedslående överallt.

Och det dåliga resultatet beror väl främst av den inställning som råder hos arbetsgivarna, men även på inställningen hos arbetsförmedlingarna. Det är mest ord och lite handling. Om samhället inte vill ändra på situationen via lagstiftningsvägen, så får man väl försöka ändra på attityder och inställningar. Och som alltid sker detta bäst genom den allmänna debatten. För syns och hörs inte frågan i samhället, så finns den inte. Och allra minst finns den hos arbetsgivarna. Och det är synd – för som nu är går arbetsgivarna miste om den mycket goda kompetensen som personer medfunktionsnedsättning har ur olika aspekter.

Jag tycker att arbetsförmedlingen centralt skall ta upp överläggningar med branschorganisationerna och några större företag i syfte att ändra på nuvarande låsta läge. Företagen måste låta veta att inte bara se hindren, utan att främst se möjligheterna från olika utgångspunkter. Även företagen har ett samhällsansvar. Utöver att sprida kunskap bör målet också vara att sluta avtal som innebär att företagen åtar sig att anställa personer med funktionsnedsättning.

Utöver detta tillkommer det de politiska partierna att ständig lyfta fram olika delar av handikappolitiken såsom frågan om allas rätt till anställning. Självklart går det inte att tala bort ett problem. Men utan belysning i offentligheten är sysselsättningen för personer med funktionsnedsättning en ickefråga. Handlingen måste arbetsgivarna stå för. Och där kan vissa stora och kända företag bli föregångare till glädje för sig själv, men framförallt till glädje för den goda saken. Om och när vissa stora och välkända företag ändrar sin hållning får det spridningseffekter som inte låter vänta på sig.

Inga kommentarer: