fredag 10 juni 2011

Äldreomsorg - Berusade brukare inom äldreomsorgen

Jag har tidigare skrivit om problem med skjutvapen hos brukarna och om problem med berusade äldre och tänkte att idag helt kort återvända till det senare. För detta är ett problem i ökande! Och det vill man kanske inte som samhällsmedborgare tro. Många av oss har en idyllisk syn på äldreomsorgen, men de problem som finns i samhället finns också inom äldreomsorgen. Och snart kommer 40-talisterna med sina dryckesvanor att bli brukare inom äldreomsorgen. Och det är inte så lätt alla gånger för personalen att hantera problemen omkring äldre berusade. Vi måste höja handlingsberedskap nu. Det saknas kunskap och praxis för hur personalen skall agera i olika situationer.

I samhället finns en växande opinion för att äldreboenden få sälja alkohol. Ett glas vin eller en öl till maten anses vara en rättighet. Det finns också krafter som vill att det skall finnas Pub på de särskilda boendena. Likaså anses det som självklart att hemtjänsten skall gå till systembolaget och göra inköp åt brukarna. Visst kan man från allmänna utgångspunkter måhända bejaka sådana önskemål. Alla vill vi att våra äldre skall ha det bra. Men ökad tillgänglighet medför också problem för personalen i äldreomsorgen. Till exempel finns det en stor osäkerhet hur man skall hantera berusade äldre.

Och en sak är säker – fallskador har vi nog av inom äldreomsorgen. Detta är redan idag ett stort problem inom vården. Många äldre, för att inte säga alla, äter också mediciner som inte kan blandas med alkohol utan att problem uppstår. Och vissa sjukdomar går inte alls bra ihop med alkohol. Visst finns det dilemman. Men å andra sidan får samhället inte överreagera och börja uppfostra de äldre. Även äldre skall bemötas som myndiga människor med egen vilja. Och det är på denna slaka lina som personalen skall balansera. Utan någon praxis eller några råd att luta sig mot. Skall det vara så? Självklart inte!

Det är nu upp till SKL att snarast arbeta fram några enkla riktlinjer till vägledning vid problem för personalen, gärna i samverkan med andra myndigheter och personalorganisationer. Och det måste göras nu. SKL måste för en gångs skull ta sig an något som är till nytta för huvudmännen inom äldreomsorgen.

Inga kommentarer: