fredag 17 juni 2011

Äldreomsorg – Vårdtagarna far illa. Majoriteten demenssjuka inlåsta utan uppsikt

I ett Pressmeddelande av 18 nov 2010 säger Socialstyrelsen. ”Demenssjuka personer lämnas inlåsta nattetid utan uppsikt vid 6 av 10 demensboenden i Sverige. Det visar Socialstyrelsens oanmälda tillsyn som gjordes natten mellan den 8 och 9 november. Bemanning och inlåsning nattetid granskades vid närmare 100 demensboenden runt om i landet.

Den här hösten har signalerna om brister i demensvården blivit fler. Bilderna av oroliga och inlåsta demenssjuka och uppgiven personal som inte hinner med att ge god vård och omsorg har etsat sig fast, upprört och debatterats. För att få en nationell bild av tillståndet inom demensvården genomförde Socialstyrelsen nattliga inspektioner utan föranmälan på 94 demensboenden över hela landet. Tillsynen visar att 61 procent av de inspekterade boendena var låsta och obemannade under kortare eller längre del av natten.”

I en kommentar säger Per-Anders Sunesson, tillsynschef på Socialstyrelsen – ”Om dörren till ett boende är låst måste personal inom några få minuter kunna uppmärksamma att en enskild vill ut och få kontakt med den. Annars är inlåsningen olaglig. Det är ett olaga frihetsberövande gentemot den boende”

Ja, visst är det för bedrövligt att det skall vara på detta viset. Omsorgen sköts på ett olagligt sätt och kommunerna försvara sig med att det blir för dyrt med bemanning. Hur har det kunnat bli så här? Denna inlåsning vore omöjligt för 35 år sedan. På de gamla ålderdomshemmen med mera fanns personal dygnet runt. Ingen kunde tänka sig något annat. Lagstiftningen måste skärpas i riktning mot ett personligt ansvar för de kommunalt förtroendevalda när de medvetet bryter mot lagen. Gamla skall ha sin trygghet och sin säkerhet, och därmed basta.

Inga kommentarer: