torsdag 23 juni 2011

Äldreomsorg – Lagen om valfrihetssystem

Idag handlar det om Lagen om valfrihetssystem, - LOV. Enkelt uttryckt ger lagen medborgarna möjlighet att välja mellan olika leverantörer av tjänster inom vård och omsorg. Det skapar möjligheter för privata företag, men framförallt ger den brukarna en möjlighet att själva få bestämma mer över sin vardag.

Lagen om valfrihetssystem, LOV, ökar således valfriheten för den enskilde. En mångfald utförare konkurrerar med kvalitet eftersom priset och andra villkor är fastställda på förhand. Och det är den enskilde som bestämmer vem hon eller han vill ha. Men det är kommuner och landsting som själva beslutar om att införa valfrihetssystem enligt LOV.

När det görs enkäter av olika slag inom äldreomsorgen får matfrågan alltid ett lågt betyg. Ytterst få är nöjda med den färdiglagade maten via hemtjänsten. Väldigt många kommuner har infört LOV när det gäller service i form av städning, tvätt med mera. Men knappast någon har infört valfrihet när det gäller maten. Ibland sägs det att LOV inte kan tillämpas på maten, men detta är så vitt jag förstår fel. Man kan visst tillämpa Lov även för måltiderna. Men varför görs inte detta? Ja, den frågan ställer även jag mig. Förmodligen på grund av gamla värderingar av olika slag inte vill vika undan.

Är det något inom äldreomsorgen som behöver nya tankar så är det matfrågan. Våra förtroendevalda får inte sitta fast i gamla hjulspår. Tänk bara så enkla saker som att erbjuda våra äldre skolmat istället för den kylda plastmaten. Eller låta olika entreprenörer komma med alla sina goda lösningar. Eller låta någon starta matkollektiv. Eller införa någon form av ”god mansskap” som gör hemlagad mat åt en enskild. Jag tror, nej jag vet, att varje annan lösning än dagens leder till bättre kvalitet under oförändrad kostnad. Matfrågan inom äldreomsorgen är ett politiskt ansvar som de förtroendevalda inte kan springa ifrån. Det är bara att ta ansvar och göra något! Sämre kan det näppeligen bli.

Inga kommentarer: